Jak začít

Mapa pro orientační sporty je nejpřesnější mapou dané oblasti. Jsou zpracovány podle mapového klíče IOF (Mezinárodní federace orientačního běhu). Oproti turistickým mapách je rozdíl ve využití tří barev (bílá, zelená, žlutá). Bílá a zelená barva představují les. Bílou se znázorňuje průchodný les, zelenou hustota lesa. Čím je zelená sytější, tím je les hustší, hůře průchodný. Žlutou barvou se znázorňuje otevřený prostor, pole, louky, paseky. Na mapě najdete daleko více terénních (jámy, rýhy apod.), objektových (posed, krmelec, studna, kámen) a porostových (hustota lesa, výrazné stromy apod.) detailů než na ostatních druzích map. Stejně jako u turistické mapy mají sever na horním okraji mapy. Pro přesnou orientaci mapy na sever pomocí buzoly a zejména pak pro určení azimutu dalšího postupu jsou u map pro orientační sporty přes celou mapu nakresleny severní směrníky, modré čáry.

Základní značky mapového klíče IOF

Buzola je jedinou technickou pomůckou kterou mohou účastníci soutěže v některém z druhů orientačních sportů v průběhu soutěže používat. Delší strana základové desky, případně rovnoběžné čáry s delší stranou základové desky, slouží ke spojení bodů pro určení azimutu. Čáry na  otočné části k srovnání se severními čarami na mapě. Po určení azimutu k dalšímu kontrolnímu stanovišti pak šipka určuje směr postupu.

Doporučený postup:

  • Uchopte mapu do ruky tak, aby souhlasily magnetické poledníky (modré čáry přes mapu vedoucí z jihu na sever) a sever na buzole.
  • Promyslete si postup, kterým budete chtít kontroly absolvovat a poté si zvolte postup na první kontrolu (použijte popisy kontrol, které vám usnadní dohledání kontroly).
  • Můžete vyjít (či vyběhnout)!
  • Našli jste kontrolu? Zkontrolujte si, zda souhlasí číslo kontroly na mapě s číslem kontroly, kterou jste našli.